Global Internet Liberty Campaign

 

Principdeklaration

Den globala kampanjen för frihet på Internet utformades på Internet Societys årsmöte i Montreal. Koalitionens medlemmar innefattar: the American Civil Liberties Union, the Electronic Privacy Information Center, Human Rights Watch, the Internet Society, Privacy International, the Association des Utilisateurs d'Internet och andra organisatoner för frihet och mänskliga rättigheter.

The Global Internet Liberty Campaign står för...

  • Förbud att censurera on-line-kommunikation.

  • Krav på att lagar som begränsar innehållet i on-line skrifter (m.m.) skiljer på ansvaret för de som står för innehållet och ansvaret för de som står för dataöverföring ("the data carriers")

  • Yttrandefriheten on-line inte begränsas genom indirekta medel, såsom för stor statlig eller privat kontroll av hårdvara och mjukvara, telekommunikationsinfrastruktur eller andra viktiga komponenter i Internet.

  • Innefattandet av medborgare i Global Information Infrastructure (GII) utvecklingsprocess från länder som för närvarande är instabila ekonomiskt, har otillräcklig infrastruktur, eller brist på sofistikerad teknologi.

  • Förbud av diskriminering som baseras på ras, hudfärg, kön, språk, politisk eller annan uppfattning, nations- eller socialt ursprung, egendom, eller annan status.

  • Försäkran att personlig information som genereras på GII för ett ändamål inte används för ett icke-relaterat ändamål utan medgivande av uppgiftslämnaren och att ge individer möjligheten att granska och tillrättalägga personlig information på Internet.

  • Tillåtelse för on-line-användare att kryptera sin kommunikation och information utan begränsningar.

Vi inbjuder Er, alla Internetanvändare i hela världen, som är intresserade av att skydda Internet att gå med i denna kampanj.